Standard

Vi kan tilby komplette løsninger da vi også leverer EUR-paller, pallkarmer, lokk og mellomlegg.

Eur-pall

Eur-pall

Pallkarm

Pallkarm

Mellomlegg

Pall lokk

Pall lokk