Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) trådte i kraft 01. juli 2022.

Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder for egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til leverandører.

Aven Holmestrand AS er omfattet av lovens virkeområde jf. Åpenhetsloven §§2 og 3.

 

Vårt driftsområde er produksjon og salg av paller og treemballasje nasjonalt. Innsatsfaktorene er i all hovedsak innkjøp fra norske leverandører. Driften omfatter også noe egenimport av produkt og innsatsfaktorer fra Skandinavia og EU.

Hovedansvaret for oppfølging og etterlevelse av Åpenhetsloven er plassert hos ledelsen i Aven Holmestrand AS.

 

Her kan du se redegjørelse etter aktsomhetsvurdering side 1 og side 2 i Aven Holmestrand AS publisert 29. juni 2023.