Forretningside og kjerneverdier

Forretningside og kjerneverdier

Konserntankegang

Som en del av DTE konsernet gjelder prinsippet om nærhet til kunden uansett om kunden er Dansk, Svensk eller Norsk. Vi er sterke gjennom vårt nærvær i den sydlige delen av Skandinavia og sammen gir dette en leveransesikkerhet for våre kunder som ingen andre i denne delen av Europa kan matche.

Forretningside

Vi skal framgangsrikt utvikle, produsere og selge trebaserte lastebærere og emballasje til industrikunder i Norge og Sverige med høye krav på kvalitet, leveringssikkerhet og funksjon.

Kjerneverdier

Vi skal være den ledende produsenten i Norge og Sverige av emballasjeløsninger i tre. Produksjonen skal være så effektiv at vi har den laveste produksjonskostnaden pr produsert enhet. Målet er at Aven selskapene har den beste lønnsomheten i bransjen.