Oppdatert Covid-19 Informasjon

Her kan dere lese oppdatert Covid-19 Informasjon fra Virksomheten.

Holmestrand 21.01.2021:

Vi opprettholder adgangsforbudet for eksterne besøkende i våre lokaler og oppfordrer våre samarbeidspartnere til å

kontakte kontaktperson i forkant av et evt nødvendig besøk. Møtevirksomhet via telefon eller Teams er foretrukket.

 

 

Holmestrand 14.09.20:

Vi har nå innført totalt adgangsforbud for eksterne besøkende i våre lokaler.

Sjåfører og besøkende skal forholde seg til de oppslåtte anvisninger.

Vi har kjøpt inn toalettfasiliteter til bruk for besøkende utenfor organisasjonen. Disse er plassert i forbindelse med

venteområdet for sjåfører.

Ved spørsmål er du velkommen til å kontakte:

Mark Linsdell tlf: 45441877

 

Holmestrand 01.07.2020

 

Generell informasjon til våre kunder og forretningsforbindelser i forbindelse med Corona-tiltakene Juli 2020

Aven Holmestrand AS ønsker å bidra til å redusere risikoen for smittespredning, samtidig som vi jobber for å opprettholde normal aktivitet i vår virksomhet.

Tiltak:

  • Det er tilrettelagt for god hygiene for alle ansatte i organisasjonen, og vi har innført rutiner for kontakt med transportører/sjåfører som kommer utenfra.
  • All jobbrelatert reiseaktivitet for våre ansatte er begrenset, og besøk til bedriften skal avtales på forhånd.
  • Vi holder oss løpende oppdatert og følger FHI og andre myndigheters råd.

Produksjon og leveringskapasitet:

Så langt har vi klart å opprettholde normal aktivitet på alle avdelinger. Vi ser foreløpig ingen problemer med tilgang på råstoff fra våre leverandører, men vi har en tett dialog med disse og følger utviklingen nøye.

Aven Holmestrand AS har produksjon ved 3 avdelinger i Vestfold og Telemark, og vi har mulighet til å flytte noe produksjonskapasitet mellom disse, dersom vi skulle komme i en situasjon hvor vi ikke klarer å opprettholde full produksjon i deler av bedriften. Dessuten har vi et tett samarbeid med vår søsterbedrift Aven Rabbalshede AB i Sverige, og våre eieres virksomheter i Danmark (Dansk Træemballage AS).

 

Mvh

Svein Olav Munthe

Daglig leder