Sertifikater

Aven Holmestrand AS innehar følgende sertifiseringer:

NS-EN ISO 9001:2015 Kvalitetsledelse

NS-EN ISO 14001:2015 Miljøledelse

NS-EN ISO 45001:2018 Arbeidsmiljøledelse

 

Aven er lisensiert av Mattilsynet for å kunne merke produktene i henhold til ISPM15.

Aven er lisensert ihht. Achilles Supplier Information & Supply Chain Management.

 

     ISO sertifikat Aven Holmestrand ASAven er lisensert ihht. Achilles Supplier Information & Supply Chain ManagementSertifikat - Aven er lisensiert av Mattilsynet og kan merke produktene i henhold til ISPM15